GÖDÖLLŐI CAMPUS - Hallgatói mobilitás / Student mobility

Az Erasmus program külföldi részképzési és szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a hallgatók számára. A nemzetközi tapasztalatszerzés egy életre szól, hiszen személyes és szakmai kapcsolatokat alakítanak ki a résztvevők. Korábbi Erasmus hallgatók élménybeszámolóit, tapasztalatait olvashatják itt: http://www.mobgae.eu/

Az Erasmus hallgatókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket az Erasmus hallgatói charta tartalmazza, kérjük olvassa el alaposan.

Klikkelj az Erasmus Facebook oldalra is!:

https://www.facebook.com/Erasmus.osztondij.hallgatoknak

A 2014-től 2020-ig érvényes időszakban a hallgatók képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphatnak Erasmus státuszt, ebbe a részképzés és a szakmai gyakorlat is beleszámítandó és ez több részletben is teljesíthető. A hallgatóknak az Erasmus időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük, tehát a külföldi képzés vagy gyakorlat miatt nem passziváltathatják a félévüket. A hallgatók a szakos tanulmányaikhoz szorosan kötődő kurzusokat, tanegységeket vagy modulokat (félévente legalább 20 kredit értékben), illetve szakmai gyakorlatot teljesíthetnek külföldön. A külföldön teljesített kurzusokat, illetve a szakmai gyakorlatot be kell számíttatni az itthoni tanulmányokba. Ha a szakmai gyakorlat beszámítása nem megoldható, akkor a külföldi tapasztalatszerzést a Diplomamellékletben kell megjeleníteni. Ha a külföldön teljesített kurzusok szakos kötelező kurzusként (A) nem beszámíthatók, akkor szabadon választott kurzusként (B) kell azokat beszámítani.

A 2016/2017. tanévben egyetemi szinten várhatóan 65 hallgató számára tudjuk biztosítani a külföldi részképzés, illetve 35 hallgató számára a külföldi szakmai gyakorlat lehetőségét, ezek a létszámok várhatóak a 2017/2018. tanévre is. Az elnyerhető ösztöndíj összege megtalálható a pályázati felhívásban. Ugyanakkor felhívjuk az érdeklődő hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj összege nem feltétlenül fedezi a külföldi tartózkodás költségeit, ezért saját megtakarítást vagy egyéb ösztöndíjat is célszerű igénybe venni (Az Erasmus ösztöndíj mellett más Uniós ösztöndíjat nem vehet igénybe a pályázó, mert ez kettős finanszírozásnak minősül).  A hallgatók ugyanakkor az Erasmus félévre is megkapják a SZIE-től a tanulmányi, szociális vagy egyéb elnyert ösztöndíjukat, ugyanakkor ha költségtérítéses státuszban vannak, az Erasmus félévre is ki kell fizetni a költségtérítés összegét.

Mi a 20 legjobb dolog az Erasmus-ban?

http://tka.hu/celcsoport/2233/20-legjobb-dolog-az-erasmusszal

http://eduline.hu/felsooktatas/2014/10/13/Erasmus_lepesrol_lepesre_QXY3QC