Kreditbeszámítás menete külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat esetén

Kreditbeszámítás menete külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat esetén

(Erasmus+, CEEPUS, EEA Grant/Norvég Alap, Campus Mundi, stb.)

 

A mobilitási programokban részt vevő hallgatók hazaérkezés után kreditbeszámítási kérelem benyújtásával kezdeményezik a külföldön teljesített tanegységek és a szakmai gyakorlat beszámítását. A beszámítás kötelező, mivel részképzési programokról van szó, tehát a hallgató ahhoz kap támogatást (ösztöndíjat), hogy az itthoni képzésének egy részét külföldön teljesítse.

A kreditbeszámítási kérelmet a Transcipt of records, vagy a Learning agreement after the mobility része alapján kell kezdeményeznie a hallgatónak a Tanulmányi Osztályon. A kreditbeszámítási kérelemben meg kell jelölni azokat a tanegységeket, melyre a beszámítás megtörténhet. Amennyiben a külföldön teljesített kurzusnak nincs itthoni megfelelője, akkor szabadon választott tárgyként kell kezdeményezni a beszámítást. A kreditbeszámítási eljárás során a hallgatók az itthoni tanegység kredit értékét kapják meg, és a kint elért eredmény (ECTS grade) a konverziós táblázat alapján átszámolva, érdemjeggyel kerül beszámításra. Szabadon választható (C tárgy) esetében a külföldön teljesített tanegység(ek) kreditértéke és eredménye automatikusan beszámításra kerül.

Konverziós táblázat az ECTS grade-ek átszámításához:

Magyar érdemjegy

ECTS Grade

Definition

5

A

EXCELLENT - outstanding performance with only minor errors

4

B

VERY GOOD - above the average standard but with some errors

3

C

GOOD – Generally sound work with a number of notable errors

2

D/ E

SATISFACTORY - fair but with significant shortcomings

SUFFICIENT - performance meets the minimum criteria

1

F/FX

FAIL - some more work required before the credit can be awarded

FAIL - considerable further work is required

 

A kreditbeszámítási eljárás lezárását követően a TO rögzíti a Neptunban a hallgató tanulmányainál a mobilitási tevékenységet (Hallgatók / Mobilitás).