Programleírás

Nemzetközi kreditmobilitás

Az Erasmus+ kreditmobilitási program célja, hogy sikeresen pályázó hallgatóink, oktatóink és munkatársaink hosszabb-rövidebb időt tölthessenek az Európa Unión kívüli partneregyetemeink egyikén.

Az oktatási mobilitás célja

A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg alap- és mesterképzéses hallgatók esetében, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az SZIE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve - beszámítja. PhD-hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése (azaz kreditszerzés), amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

Ösztöndíjak

- hallgatói mobilitás: 650 € / hónap (maximálisan 5 hónapra igényelhető)

- egyszeri utazási támogatás fogadó város Budapesttől mért távolsága alapján (hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitás):   TÁVOLSÁG KALKULÁTOR

  •     100-499 km között: 180 €
  •     500-1999 km között: 275 €
  •     2000-2999 km között: 360 €                                                   
  •     3000-3999 km között: 530 €
  •     4000-7999 km között: 820 €
  •     8000 km vagy annál több: 1100 €