MAGYAR-NÉMET PROJEKTALAPÚ KUTATÓCSERE-PROGRAM

 

A program célja a tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a mobilitást támogatja.

A programban való részvételre jogosultak a magyar felsőoktatási intézmények, illetve felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek oktatói, tudományos kutatói és posztdoktorai, akik tudományos beosztásban munkaviszonnyal rendelkeznek.Támogatottak továbbá alap-, és mesterképzésben tanuló hallgatók, diplomások, doktoranduszok és posztdoktori képzésben résztvevők. A közös program különös súlyt fektet a tudósutánpótlás képzésének és szakosodásának elősegítésére

 A pályázat benyújtására magyar felsőoktatási intézmények és felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek jogosultak. A program minden tudományterület számára nyitott.

 A pályázás feltétele egy konkrét tudományos kutatási terv megléte, melyen a két ország tudományos szakemberei közösen és lehetőleg egymást kiegészítve dolgoznak.

 Pályázat beadási határideje:  2020. június 30. (érkeztető dátum).

A projektpályázatot a https://scholarship.hu oldalon kell online benyújtani. Pályázat benyújtása regisztrációt követően lehetséges.

 Pályázati felhívás és online útmutató elérhető itt: https://tka.hu/palyazatok/11402/palyazati-dokumentumok