EGT Norvég Alap

Mobilitási pályázat az EGT Alap Ösztöndíj Programban

Az Alapokról

Az EGT Alap és a Norvég Alap révén Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a társadalmi és gazdasági különbségek csökkentéséhez, valamint kedvezményezett országokkal való kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez Európában. A három ország az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás révén szorosan együttműködik az EU-val.

A 2009-2014 közötti időszakra az EGT Alap és a Norvég Alap támogatási összege 1,79 milliárd euró. A norvég hozzájárulás a teljes összeg 97%-át teszi ki. A támogatásból a nem kormányzati szervezetek, kutatási és felsőoktatási intézmények, valamint a köz- és magánszektor részesülhet a 12 legutóbb csatlakozott EU tagállamban, valamint Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. Széleskörű együttműködés folyik a donor államok szerveivel, és a tevékenységeket várhatóan 2016-ig megvalósítják.

Fő támogatási területek a környezetvédelem és az éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil társadalom, egészségügy és gyermekek, a nemek közötti esélyegyenlőség, az igazságosság és a kulturális örökség.

EGT Alap Ösztöndíj Programról

Az Ösztöndíj programterület célja, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósítását annak érdekében, hogy ezzel fokozza Magyarország részvételét a lisszaboni / koppenhágai / bolognai folyamatokban, valamint hozzájáruljon magyar és donor országok intézményei közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához.

A program keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben érintett egyéb intézmények pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások megvalósítására, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására.

A pályázati alapot az EGT Finanszírozási Mechanizmus, és a hazai állami költségvetés biztosítja. Az Ösztöndíj program magyarországi koordinálója a Tempus Közalapítvány, amely a pályázati lehetőséghez kapcsolódó információszolgáltatást, a pályázatírással kapcsolatos tanácsadást, a beérkezett pályázatok kezelését és értékelését, a szerződéskötést és a projektek nyomon követését látja el.

SZIE hallgatók, oktatók és személyzet részére

A Szent István Egyetem mobilitási pályázatot hirdet a 2017.04.30-ig tartó időszakra EGT Alap nyertes pályázat keretében hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitások finanszírozására. A mobilitások szerkezete és alapelvei megegyeznek az Erasmus+ Mobilitási alapelvekkel.

Célországok (donor országok): Norvégia, Izland és Liechtenstein

A pályázat keretében ösztöndíjat lehet nyerni a donor országokban megvalósítandó mobilitásra, vagy a célországokból érkező hallgatók, dolgozók Szent István Egyetemen megvalósítandó mobilitására.

A pályázat keretében csak magyar vagy donor országbeli állampolgárságú hallgatók (SZIE vagy donor országbeli intézménnyel jogviszonyban álló bármely szakos és tagozatos) és dolgozók (SZIE főállású, vagy donor országbeli intézmény főállású) kaphatnak ösztöndíjas támogatást

a) Norvégia, Izland és Liechtenstein bármelyik (felsőoktatási) intézményében, vagy
b) Donor országokból érkezők számára, a Szent István Egyetem bármely szervezeti egységében

2017.04.30-ig megvalósuló mobilitásra.

Ösztöndíj típusok:

Az EGT Alap Ösztöníj Program Felsőoktatási mobilitási pályázatok elnevezésű pályázattípusában az egyéni kedvezményezettek számára a következő mobilitási típusok fordulnak elő:

  1. Hallgatói tanulmányi célú mobilitás (min. 3 - max. 12 hónap)
  2. Hallgatói szakmai gyakorlat (min.6 hét – max. 12 hónap)
  3. Hallgatói részvétel nyári egyetemen (max. 30 nap)
  4. Rövidtávú oktatói mobilitásban részt vevő oktató
  5. Konferencián, szemináriumon, szakmai műhelyeken, képzéseken részt vevő oktató, intézménylátogatáson részt vevő oktató/személyzet
  6. Intézménylátogatáson részt vevő oktató/személyzet

A program oktatási/tanulmányi célú mobilitásához az EGT országokban működő felsőoktatási intézménnyel bilaterális együttműködési szerződést kell kötni.

Előzetes kétoldalú szerződések Egyetemünkkel és az adott térségben működő felsőoktatási intézményekkel itt tekinthetők meg (Erasmus szerződéseit tartalmazó lista (2016.02.24.), de minden érdeklődő hallgatónak és kollégának javasoljuk az EGT országok intézményeivel a további kapcsolatfelvételt. További információt az EGT pályázatokról itt talál:

http://www.tka.hu/palyazatok/118/egt-alap
http://eeagrants.org/

Felsőoktatási intézmények:

http://www.studyinnorway.no/
http://www.studyiniceland.is/page/sii_frontpage

http://www.masterstudies.com/Liechtenstein/

Benyújtási határidő:

A mobilitásoknak legkésőbb 2017.04.30-ig teljesülnie kell!!!

Hallgatói tanulmányi célú és szakmai gyakorlati pályázatokat legkésőbb 2016.12.23-ig

A többi típusú pályázatot a megvalósítási időszak során a rendelkezésre álló forrás erejéig folyamatosan lehet benyújtani, de legkésőbb 2017.04.03-ig.

Benyújtás módja:

A postán küldött pályázatok címzése:

Szent István Egyetem
Nemzetközi és Külkapcsolati Iroda
Gödöllő
Páter Károly u.1.
2100

A borítékon szerepeljen az EGT Alap Ösztöndíj Pályázat.

A hallgatói pályázatokat személyesen/postán a Nemzetközi és Külkapcsolati Irodában (2100 Gödöllő, Páter K.u.1 Főépület I.em. 1005-1010 szoba) lehet benyújtani.

Az oktatói/személyzeti pályázatokat személyesen/postán a Nemzetközi és Külkapcsolati Irodában (2100 Gödöllő, Páter K.u.1 Főépület I.em. 1005-1010 szoba) lehet benyújtani, vagy emailben a beszkennelt aláírt pályázati űrlapot csatolva a menyhartne.sebestyen.erzsebet@fh.szie.hu –címre.

A pályázattal kapcsolatban további információ:

Menyhártné Sebestyén Erzsebet menyhartne.sebestyen.erzsebet@fh.szie.hu

Pályázati dokumentumok

Hallgatói mobilitáshoz

Pályázati felhívás

Hallgatói pályázat űrlap

Önéletrajz minta

NIBIO research topics

Oktatói  és személyzeti mobilitáshoz

Pályázati felhívás

Oktatói pályázati űrlap (csak oktatási célú mobilitáshoz)

Személyzeti pályázati űrlap

Oktatói munkaterv

Képzési munkaterv

Intézménylátogatási munkaterv

Pályázható izlandi képzések EGT Alapos ösztöndíjjal oktatóinknak/munkatársainknak