Szakmai gyakorlat / Mobility for traineeship

Az Erasmus+ program lehetőséget biztosít külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére is. A szakmai gyakorlatot biztosító cégnek olyan feladatokat kell biztosítania a hallgató számára, ami a szakos tanulmányaihoz szorosan kötődik. Szakmai gyakorlat esetében a mobilitás teljes időtartamára saját névre szóló baleset-, és felelősségbiztosítást kell kötniük a kiutazóknak. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 2 hónap (ezt megszakítani nem lehet), a heti munkaórák száma legalább 35 óra.

 

SZENT ISTVÁN CAMPUS GÖDÖLLŐ - 2019/2020 Meghosszabbított projekt! Megvalósítás 2022. január 31-ig.

 P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S HALLGATÓI SZAKMAI  GYAKORLATRA (megvalósítás 2022. január 31-ig)

Jelentkezési határidő: 2021. november 05. 24:00h

A jelenlegi járványhelyzetben a hosszútávú mobilitások -szakmai gyakorlat esetében minimum 2 hónap külföldi tartózkodás- támogatottak. Nyertes pályázat esetén a szerződéskötéskor az alábbi méltányossági kérelem beadására van szükség, mely letölthető itt.

A 2019/2020-as tanév pályázata a pandémia következtében meghosszabbításra került. A  szabad ösztöndíjas helyekre ezúton hirdetünk meg minimum 2 hónap időtartamú szakmai gyakorlatot, melyet 2022. január 31-ig kell megvalósítani. Pályázatot folyamatosan, legkésőbb 2021. november 05-ig lehet benyújtani. A pályázatokat a beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig tudjuk támogatni. Ezért kérjük, hogy szakmai mobilitási szándékát mielőbb jelezze, és adja be pályázati anyagát.

DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT! Erre a pályázatra a hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezhet. A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés után kell kezdődnie, és legkésőbb 1 évvel (360 nappal) a diploma megszerzése után be kell fejeződnie. Amennyiben a hallgató nem szerez diplomát az abszolválás félévében, úgy a diplomaszerzés időpontja helyett az abszolválás időpontját kell figyelembe venni.

O N L I N E  J E L E N T K E Z ÉS

A pályázat mellékleteihez az online jelentkezést követően az alábbi mintadokumentumokat ajánljuk használni.

 

Nyertes pályázat esetén, kiutazás előtt elkészítendő dokumentumok:

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk, az alapján kerül az ösztöndíj utalásra. A kiutazás előtt kitöltendő a Learning Agreement dokumentum "Before the Mobility" rész. Emellett a fogadó helytől bekérendő az ún. Letter of Acceptance/Fogadónyilatkozat is (lásd mellékletek).

Letter of Acceptance/Fogadónyilatkozat

L E A R N I N G  A G R E E M E N T szakmai gyakorlathoz  (megvalósítás: 2022. január 31.)

Kitöltési útmutató a Learning Agreementhez

Mobilitás alatt elkészítendő dokumentumok:

Certificate of Arrival, Learning Agreement, Certificate of Departure (a támogatási szerződésben szereplő időintervallumnak megfelelően)

Mobilitás utáni záró dokumentumok:

 MATE tartalmi beszámoló, EU Survey online kérdőív kitöltése elektronikusan, valamint Learning Agreement és Certificate of Departure dokumentumok leadása.

A kiutazó hallgatóknak rendelkezniük kell a szakmai gyakorlat mobilitás teljes időtartama alatt baleset és felelősség biztosítással, valamint  európai egészségbiztosítási kártyával.
 

Szakmai gyakorlathoz fogadó helyeket korlátozott mértékben tudunk ajánlani, de javasoljuk, hogy a hallgatók maguk keressenek olyan fogadó céget, szervezetet, amely leginkább elősegítené a szakmai fejlődésüket. Hallgatóink által ajánlott szakmai gyakorlati helyekről készült beszámolók a honlapon megtalálhatóak.

Nem lehet fogadó fél:
- EU intézmények és EU ügynökségek
- EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (érdekütközés, kettős finanszírozás elkerülése végett)

 

Uniplaces - Hallgatói szálláskereső portál

Az Erasmus Student Network adatbázisa  https://erasmusintern.org/

Az Europlacement adatbázisa http://www.europlacement.com/en/employers

 

A Europe Internship adatbázisa https://europe-internship.com/

 

EURES, Az európai mobilitási portál https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities

 

Archipelagos

ESPA UK

Azia Resort&Spa, Ciprus

 

Kiemelt görög partnerünk ALGOOS ügynökség Turizmus-vendéglátás szakos hallgatóknak nyújt szakmai gyakorlati helyet rodoszi szállodákban:

- ALGOOS tájékoztató

- ALGOOS szórólap