Pályázati Felhívás Erasmus+ 2021/2022 tanév I. félév Oktatási célú mobilitásra

PÁLYÁZAT ERASMUS+ projekt OKTATÁSI mobilitásra
 
A Magyar Agrár- Élettudományi Egyetem (MATE) Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja (NHÜK) pályázatot ír ki a 2021/2022. tanév I. félévére Erasmus+ oktatási célú mobilitási programban (STA) való részvételre.
 
A pályázat célja:
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, valamint tantervfejlesztési tevékenység és akár közös képzési programok kidolgozása.
 
A pályázat keretében 2022. január 31-ig megvalósuló mobilitásokra nyílik lehetőség pályázatot benyújtani.
(A 2021/2022-es tanév II. félévére tervezett mobilitásokat egy következő pályázati felhívásban lesz lehetőség beküldeni.)
 
A pályázatokat az adott campus Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központhoz kérjük benyújtani az Erasmus koordinátornak elektronikus formában.
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2021. október 31.
 
Koordinátori elérhetőségek:
Budai Campus, Budapest: Somogyi Eszter, somogyi.eszter@uni-mate.hu, postai cím: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja,  1118 Budapest Villányi út 29-43., Tel.: +36 (1) 3057591
 
Gerorgikon Campus, Keszthely: Soós Adrienn, Soos.Adrienn@uni-mate.hu, postai cím: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja, 8360 Keszthely, Deák F. u. 16., Tel.: +36 83 545 148
 
Károly Róbert Campus, Gyöngyös: Póka Dóra, Poka.Dora@uni-mate.hu, postai cím: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központ Gyöngyös, 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., Tel.: +36-37/518-305
 
Kaposvári Campus: Cserjési Mónika, Cserjesi.Monika@uni-mate.hu, postai cím: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központ Kaposvár, 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40., Tel.: +36 82 505 800 /1407
 
Szent István Campus, Gödöllő: Farkas Beáta, Farkas.Beata.God@uni-mate.hu, postai cím: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1., Főép. Fszt. 35. Iroda, Tel.: +36-28-522-000/3888
 
A pályázat tárgya:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel (MATE) 2021/2022-as tanévre és adott oktatási szakterületre érvényes kétoldalú megállapodással (Erasmus+ Inter-Institutional Agreements) rendelkező felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. (MATE adott szervezeti egysége (intézet) érvényes Erasmus bilaterális szerződéssel rendelkezik).
 
Az oktatási mobilitás során a támogatott pályázók összesen legfeljebb 7 napra nyerhetnek támogatást, amely magában foglalhat legfeljebb 2 nap utazási napot (5 szakmai nap + 2 utazási nap). Oktatói mobilitás minimum 2 szakmai nap, minimum 8 óra oktatói tevékenység vállalásával pályázható.
A fogadó intézmény nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.
A pályázott oktatási tevékenységnek 2022. január 31-ig szükséges megvalósulnia.
Konferencia részvétel nem támogatható!
 
Partneregyetemek:
http://osztondijak.szie.hu/erasmus/partneregyetemekpartner-universities
 
Kik nyújthatnak be pályázatot?
 
Az Erasmus+ oktatási célú mobilitásban a SZIE
-főállású; félállású; vagy óraadó, valamint megbízási szerződéssel[1] alkalmazott oktatói vehetnek részt, továbbá aki;
-törvényes, előírt, minimum heti kontaktóra oktatást végez;
-magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
-akinek intézete/tanszéke saját tématerületén érvényes Erasmus együttműködési megállapodással rendelkezik;
-vállal MATE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során (nem kizáró feltétel);
-akinek intézete/tanszéke a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel);
-nincs korábban elnyert Erasmus mobilitási pályázata, mely még megvalósítható;
 
 
Az elbírálás során figyelembe vett szempontok:

 • aktív oktatói tevékenység a küldő intézmény idegen nyelven tartott kurzusain vagy angol nyelvű oktatásban való részvétel a közeljövőben;
 • pályázati igény relevanciája (miért az adott országgal és intézménnyel);
 • doktori képzésben való oktatói részvétel;
 • tudományos eredmények: publikációk, szabadalom;
 • hallgatói vélemény/visszaigazolás az oktatás minőségéről
 • MATE hallgatók ERASMUS+ programban való részvételének ösztönzése
 • nemzetközi kapcsolatok építésében, működtetésében aktív részvétel
 • Aktív disszemináció  

 
A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatók el.
A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak.
A pályázatok elkészítésével kapcsolatos ügyintézési kérdésekben a Nemzetközi Hallgatói Ügyek Központja áll rendelkezésre.
 
Mit tartalmaz a támogatás?

 • Az Erasmus+ program keretében az oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához.
 • Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ.
 • Az ösztöndíj két részből áll: napi díj (ösztöndíj) + útiköltség támogatás (átalánydíj)
 • Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint-tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához.
 • Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi, azaz nem közbeszerzés köteles.

 
Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem oktatója, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint-tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az érintett nem jogosult. Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.
 
Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke a következő:

CÉLORSZÁG NAPIDÍJ
Ausztria
Belgium
140,00 €
140,00 €
Bulgária 110,00 €
Ciprus 140,00 €
Cseh Köztársaság 110,00 €
Dánia 170,00 €
Egyesült Királyság 170,00 €
Észtország 110,00 €
Görögország 140,00 €
Finnország 170,00 €
Franciaország 140,00 €
Hollandia 140,00 €
Horvátország 110,00 €
Írország 170,00 €
Izland 170,00 €
Lengyelország 110,00 €
Lettország 110,00 €
Liechtenstein 170,00 €
Litvánia 110,00 €
Luxemburg 110,00 €
Észak-Macedónia 110,00 €
Málta 140,00 €
Németország 140,00 €
Norvégia 170,00 €
Olaszország 140,00 €
Portugália 140,00 €
Románia 110,00 €
Spanyolország 140,00 €
Svédország 170,00 €
Szerbia 110,00 €
Szlovákia 110,00 €
Szlovénia 110,00 €
Törökország 110,00 €

 

TÁVOLSÁG UTAZÁSI KÖLTSÉG
10–99 km 20,00 €
100–499 km 180,00 €
500–1999 km 275,00 €
2000–2999 km 360,00 €
3000–3999 km 530,00 €
4000–7999 km 820,00 €
8000–19999 km 1300,00 €

Távolság kalkulátor: elérhető itt
 
Hogyan kell benyújtani a pályázatot?
 
1. LimeSurvey online adatlap kitöltése (előregisztráció)
https://limesurvey.szie.hu/index.php/68362?lang=hu
 
2. Pályázati anyag elektronikus megküldése a campus koordinátor e-mail címére 1 tömörített fájlban:

 • pályázati űrlap
 • munkáltatói jogviszony igazolás (bérosztály által kiállított)
 • szakmai önéletrajz (angol és magyar nyelvű)
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata (min. B2 típusú nyelvvizsga)
 • meghívólevél

A hiányosan benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.
 
Eredményhirdetés, jogorvoslat
 
A pályázók email-ben kerülnek értesítésre a pályázati eredményről.
A döntéssel szembeni jogorvoslatra karok esetében a kari vezetőnél, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a döntést hozó illetékes vezetőnél az értesítést követő 10 munkanapon belül, írásban van lehetőség.
 
Nyomtatható változat
 
2021. szeptember 20.

[1] Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.