Pótpályázat Erasmus+ 2019/2020 tanév II. félév - Képzési célú mobilitás

PÓTPÁLYÁZAT ERASMUS+ program Képzési/Kutatási mobilitásra

A Szent István Egyetem (SZIE) Nemzetközi Központja (NK) pályázatot ír ki a 2019/2020. tanévi Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitási programban (STT) való részvételre, oktatóknak, kutatóknak és adminisztratív munkatársaknak.

A pályázat célja:

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás általános célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő képzésen vehessenek részt külföldi szervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokat ismerjenek meg, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.

A SZIE, NK által meghirdetett program keretében – Erasmus+ kutatási és képzési mobilitás – négy fő tevékenységtípusra pályázhat a SZIE munkatársa (oktató, kutató, egyéb akadémiai, vagy adminisztratív tevékenységet végző bármely munkatárs):

 • kutatási tevékenység megvalósítása
 • vagy az oktatási készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvétel
 • vagy szakos idegen nyelvű kurzus/képzési kínálat fejlesztését célzó képzéseken való részvétel
 • vagy munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási, továbbképzési célú mobilitása.

Pályázók köre:

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban a SZIE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói, kutatói, adminisztratív munkatársai, illetve megbízási munkaszerződéssel dolgozó munkatársak vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a „Pályázati feltételek” résznél.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10. (kedd) 15.00h

Az aktuális projektévre, jelen esetben 2019. július 1. – 2020. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó kinyomtatott pályázatokat a Nemzetközi Központhoz kérjük benyújtani Farkas Beáta Erasmus koordinátornak.

A pályázat benyújtásának helyszíne:

SZIE, Nemzetközi Központ, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület I. em. 1009/1010-es iroda Farkas Beáta Erasmus koordinátor fogadóóra: H-Cs: 13.30h – 15.00h.

A határidőre beérkezett pályázatokat a pályázati felhívásban közzétett szempontok figyelembe vételével értékelik és rangsorolják az adott kar dékánjai, nem kari jogállású szervezetek esetében az egységek vezetői, mely rangsort rektori és kancellári jóváhagyás véglegesít.

A pályázat tárgya:

A munkatársak négy típusú tevékenységre pályázhatnak:

Kutatás: az oktató/kutató/munkatárs szakterületéhez közel álló kutatás, amely közvetlen és mérhető eredménnyel járul hozzá az adott tanszék/intézet tudományos munkájához, oktatási tevékenységéhez, az oktató személyes előmeneteléhez.

Oktatási készségek fejlesztését célzó képzés/találkozó/látogatás: az oktató/kutató/munkatárs olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszereket ismer meg és sajátít el, melyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

Szakos idegen nyelvű kurzus/képzési kínálat fejlesztését célzó képzés/találkozó/látogatás: az oktató/kutató/munkatárs olyan módszereket, jó gyakorlatokat ismer meg, melyek segítik az oktató tanszékének/intézetének idegen nyelvű kurzus/képzési portfoliójának fejlesztését. Megszerzett ismereteit széles körben terjeszti.

Munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási, továbbképzési célú mobilitása, amennyiben az

 • illeszkedik a résztvevő szervezetek/intézmények korszerűsítést és nemzetköziesítést ösztönző stratégiai megközelítésébe;
 • megfelel a munkatársak/szakemberek/oktatók világosan meghatározott fejlesztési szükségleteinek, biztosítja a résztvevő munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási eredményeinek megfelelő elismerését, valamint a tanulási eredmények terjesztését és széles körben történő alkalmazását a szervezeten/intézményen belül.

Konferencia részvétel nem támogatható!

A mobilitás megvalósításának helyszíne:

Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Észak-Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót, munkatársat a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja.

Folyamatosan frissülő staff week képzőhely lista: http://staffmobility.eu/

Nyelvi képző helyek, melyekkel az elmúlt években jó kapcsolata alakult ki Egyetemünknek:
Írország - Atlantic Language https://www.atlanticlanguage.com/;
Spanyolország – SpainBcn https://spainbcn.com/;
ÚJ Málta - Executive Training Institute (ETI) https://www.etimalta.com/.
A felsoroltakon kívül számos helyen érhető el nyelvi képzés az Erasmus+ program keretében EU-n belül.

A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés a SZIE és a fogadó intézmény között.

Az ösztöndíj időtartama:

A mobilitás minimum időtartama: 2 nap, maximum időtartama 7 nap.

A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet ebben a dokumentumban  indokol, és bemutatja, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni.

Mit tartalmaz a támogatás?

A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (átalány díj)

Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nem közbeszerzés köteles.

Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint-tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához.

Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi. Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint-tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke a következő:

CÉLORSZÁG NAPIDÍJ
Ausztria 140,00 €
Belgium 140,00 €
Bulgária 110,00 €
Ciprus 140,00 €
Cseh Köztársaság 110,00 €
Dánia 170,00 €
Egyesült Királyság 170,00 €
Észtország 110,00 €
Görögország 140,00 €
Finnország 170,00 €
Franciaország 140,00 €
Hollandia 140,00 €
Horvátország 110,00 €
Írország 170,00 €
Izland 170,00 €
Lengyelország 110,00 €
Lettország 110,00 €
Liechtenstein 170,00 €
Litvánia 110,00 €
Luxemburg 110,00 €
Észak-Macedónia 110,00 €
Málta 140,00 €
Németország 140,00 €
Norvégia 170,00 €
Olaszország 140,00 €
Portugália 140,00 €
Románia 110,00 €
Spanyolország 140,00 €
Svédország 170,00 €
Szerbia 110,00 €
Szlovákia 110,00 €
Szlovénia 110,00 €
Törökország 110,00 €

 

TÁVOLSÁG UTAZÁSI KÖLTSÉG
10–99 km 20,00 €
100–499 km 180,00 €
500–1999 km 275,00 €
2000–2999 km 360,00 €
3000–3999 km 530,00 €
4000–7999 km 820,00 €
8000–19999 km 1300,00 €

Távolság kalkulátor: elérhető itt

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be az, aki

 • magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • főállású munkatársa illetve; főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek[1];
 • oktató esetén: törvényes, előírt, minimum heti kontaktóra oktatást végez;
 • akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel);
 • a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
 • vállal SZIE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során (nem kizáró feltétel).

Az elbírálás során figyelembe vett szempontok:

Az elbírálás során előnyt élvez az,

 • aki még nem vett részt a programban (a korábbi részvétel nem kizáró ok);
 • aki angol nyelvű képzések oktató és/vagy szervező munkájában részt vesz;
 • aki elősegíti a nemzetközi hallgatók integrációját és/vagy tanulmányi előmenetelét saját munkakörén belül;
 • az a pályázat, amelynek keretében az oktató/kutató/munkatárs olyan a szakterületéhez közel álló kutatási tevékenységet fog végezni, amely közvetlen és mérhető eredménnyel járul hozzá az adott tanszék/intézet tudományos munkájához, oktatási tevékenységéhez az oktató személyes előmeneteléhez;
 • akinek megpályázott képzése olyan tudást/információt nyújt a résztvevőknek, amely a SZIE-n szükséges/hiányzik;
 • az a pályázó oktató/kutató/munkatárs aki olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszereket ismer meg és sajátít el kint tartózkodása alatt, melyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz;
 • az a pályázó oktató/kutató/munkatárs, aki olyan módszereket, jó gyakorlatokat ismer meg, melyek segítik az egyetem idegen nyelvű kurzus/képzési portfoliójának fejlesztését;
 • aki vállalja, hogy a képzésen megszerzett tudást szervezett keretek között megosztja munkatársaival, aktív disszeminációs tevékenységet vállal, pl. fényképes beszámoló írása az egyetem Erasmus+ ösztöndíjak weboldalára és/vagy hallgatóknak előadást tart saját mobilitásáról Erasmus roadshow, Erasmus days rendezvényeken;
 • aki vállal a SZIE-t népszerűsítő promóciós tevékenységet mobilitása során.
 • doktori képzésben való oktatói részvétel;
 • tudományos eredmények: publikációk, szabadalom;
 • hallgatói vélemény/visszaigazolás az oktatás/adminisztrációs tevékenység minőségéről

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?

A pályázat benyújtása Farkas Beáta Erasmus koordinátornak a kitöltött és nyomtatott LimeSurvey pályázati űrlappal, valamint az eredeti munkáltatói jogviszony igazolás leadásával történik. A pályázati űrlapot közvetlen vezetői jóváhagyással kérnénk leadni.

A nyomtatott dokumentumokon kívül az érvényes pályázathoz szükségesek a további fájlok elektronikus formában történő megküldése a pályázati határidőig a Farkas.Beata@fh.szie.hu e-mail címre:

 • szakmai önéletrajz (angol és magyar nyelvű)
 • nyelvvizsga bizonyítvány másolata (középfokú (B2) nyelvvizsga (bizonyítvány hiányában nyelvi lektorátus által igazolt B2-es szintnek megfelelő nyelvi szint; angol nyelvi képzés esetén minimum alapfokú, B1-es nyelvvizsgabizonyítvány, ennek hiányában B1-es szintnek megfelelő nyelvi igazolás nyelvi lektorátus által).

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatók el.

 

Eredményhirdetés, jogorvoslat

A pályázók email-ben kerülnek értesítésre a pályázati eredményről a kari vezetők és kancellár/rektor által létrehozott, majd NK – nak megküldött rangsort követően.

A döntéssel szembeni jogorvoslatra karok esetében a kari vezetőnél, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a döntést hozó illetékes vezetőnél az értesítést követő 10 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

Nyomtatható változat

2020. február 25.[1] Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.