Kiutazás előtt

A pályázók előre egyeztetett időpontban nyelvi meghallgatáson vesznek részt.

A hallgatóknak kiutazás előtt ki kell tölteniük egy online nyelvi szintfelmérő tesztet, ennek linkjét e-mailben küldjük majd. A nyelvi teszten kevésbé jól teljesítő diákok nyelvi fejlesztését online nyelvtanfolyam segíti. A felajánlott kurzust el kell végezni, ez a kiutazás feltétele.

Minden pályázó hallgatónak a fogadó intézménnyel/egyetemmel előzetesen fel kell vennie a kapcsolatot és alá kell íratniuk a fogadónyilatkozatot (Letter of Acceptance). A dokumentum szkennelve is elfogadható.

Letter of acceptance (részképzés)

Letter of acceptance (szakmai gyakorlat)

Minden kiutazó hallgató számára ajánljuk, hogy a Tanulmányi Osztályon kérjenek egyéni tanulmányi rendet, ezzel mentesülnek az óralátogatási kötelezettség alól, és vizsgaidőszakon kívül tehetik le vizsgáikat.

A kiutazó hallgatókkal támogatási szerződést kötünk, ebben szabályozzuk az ösztöndíj feltételeit, a hallgató kötelezettségvállalásait. Szakmai gyakorlat esetében a mobilitás teljes időtartamára baleset-, és felelősségbiztosítást kell kötniük a kiutazóknak. A kötvénymásolatot a szerződéskötésig be kell nyújtani.

A szerződés megkötéséhez az alábbi táblázat két lapfülének kitöltése szükséges. Tanulmányi mobiltás esetében a partnerre vonatkozó adatok megtalálhatóak a honlapon található partneregyetem táblázat megfelelő sorában.

Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges adatok